Çevre Mevzuatı Eğitimi

, Haziran 18, 2014' de paylaştı, 1971 Okuma

Çevre sorunlarındaki artış nedeniyle çoğu ülkede çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ülkemizde de çeşitli Kanun ve Yönetmelikler sayesinde çevresel değerler hukuki güvence altına alınmıştır.

 

Başta iş hayatımızın sürdüğü Tekstilkent olmak üzere çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre kirliliğini önlemek  adına çıkarılan tüm yasalara uymak bir vatandaşlık görevidir. Her ülkede olduğu gibi çevre sağlığını korumak için yasal zorunluluklar uygulanmaktadır. Her gün yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bu günlerde çevre mevzuatı eğitimi zorunlu bir hal almış durumda.

 

Bunu yanı sıra küresel bazda çevre kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı kararlarından alınan neticeler sonucu çevre hukuku gelişmektedir. İşveren ve yönetici pozisyonundaki siz değerli üyelerimiz bu eğitim semineriyle son gelişmelerden haberdar olabileceksiniz.

 

 

 

       Çevre Mevzuat Eğitimi İçeriği:

Atik Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Yönetmeliği

Henüz yorum yapılmadı