Misyon & Vizyon

Misyonumuz


Üyelerimiz arasında dayanışmayı sağlayarak Tekstilkent içerisinde ve dışında üyelerimizin menfaatlerini korumak, hukuki ve sosyal girişimlerde bulunarak bu menfaatler doğrultusunda hareket etmek. Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa, haklının yanında yer almak. Hür üyemizi esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak. Üyelerimizin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek. Üyelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek.

 

Vizyonumuz

Genelde “Sivil Toplum Kuruluşu”, özelde “Sanayici ve İş Adamları Derneği” olarak; hakkın ve hukukun, fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerel ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği; kendi içinde etkin, Türkiye de saygın bir Sivil Toplum Kuruluşu oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak.