Hakkımızda

 
Kısa adı “TEKSİAD” olan Tekstilkent Sanayici ve İş Adamları Derneği 2009 yılında kurulmuş olup, her sektörden iş adamlarıyla; Tekstilkent de üye portföyü geniş, İş Adamları Derneği olma yönünde ilerleyen ve bunu hedefleyen bir dernektir. TEKSİAD, gelişmek büyümek ve dış pazara açılmak isteyen üyelerimizi temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olmanın yanı sıra, Tekstilkent ve çevresindeki sorunları gündeme taşıyarak çözüm önerileri üreten ve Tekstilkentin hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda, TEKSİAD aktif faaliyetlerini hızlı ve etkin bir biçimde dernek tüzüğü çerçevesinde sürdürmektedir.

Derneğimizin çalışmaları gönüllülük esasına dayanmakta olup, Yönetim Kurulu özverili yapısıyla bu çalışmaların önünde yer alarak, üyelerimizin gelişmesine katlı sağlamak adına yoluna devam etmektedir. Bünyesine aldığı farklı sektörlerden firmaların büyümeleri ve gelişmeleri için, birliktelik ve paylaşma kültürü esas alınarak; beklentiler doğrultusunda üyesi olan işletmelerin kurumsal ve teknik altyapı konusunda dünya ile rekabet edebilecek bir yapıya ulaşmaları için destek vermeyi planlamaktadır. Değişen ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal sorumluluk bilinciyle insanlığın sevgi, barış ve hoşgörü içerisinde yaşaması için üzerine düşeni yaparak bu konuda atılan her olumlu adıma destek vermeyi planlamaktadır. Aynı zamanda yapıcı bir sivil toplum kuruluşu olmayı ilke edinen derneğimiz; Küreselleşen ve giderek rekabetin arttığı ekonomik ortamda işadamlarımız
ve sanayicilerimizin değişen şartlara uyum sağlayabilmeleri için, bilim ve teknolojinin en son imkânlarından istifade ederek gelişip büyümelerine destek olmayı istemektedir. Üyelerimiz arasında yeni iş birlikteliklerine imkân sağlayacak açılımları yapmak ve üyelerimizin ve çalıştırdıkları personelin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla imkânlar hazırlamak, bütün bunlarla birlikte Tekstilkentin hak ettiği gelişmiş iş merkezleri arasında üst sıralara çıkmasında pay sahibi olmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

TEKSİAD olarak ana gayemiz Tekstilkent içinde şirketlerin ilerlemelerine ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmak; bu çerçevede işadamları arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek; iç ticaret hacmini genişletmek; bu dayanışma içerisinde yer alan şirketlerin dünyaya açılımını sağlayarak üyelerinin dış ticaret hacmini ve ihracatını arttırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda gerekli projeleri geliştirmek, faaliyetleri planlamak ve yapmak bu faaliyetler için gerekli bağlantıları, sistemleri ve organizasyonları kurmak en önemli faaliyet
alanlarımızı oluşturmaktadır.