İlkelerimiz

TEKSİAD; sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir, dürüstlük ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, derneğe ve dernek üyelerine saygı duyulmasını sağlar.
 
Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek
TEKSİAD; üstlendiği misyon ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. TEKSİAD; akılcı, planlı, verimli, katılımcı ve uyumlu  dernek anlayışıyla üyelerine öncülük eder.

Dernek Değerlerine Bağlı Olmak 
TEKSİAD, en büyük değerin bir dernek olarak iş ahlakından alır. Kültürümüzün yapı taşını oluşturan esnaf anlayışını barındırır.

Dernek Kaynaklarını Verimli Kullanmak 
TEKSİAD; emanet aldığı fiziksel varlıkları, finansal kaynakları, ticari sırları, patentleri, tescilli markaları, özel bilgileri ve fikir haklarını dahil olmak üzere çok sayıda önemli varlığa sahiptir. Kendisine emanet edileni usulüne  uygun şekilde ve verimli olarak kullanır, korur,  geliştirir ve büyütür.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak
TEKSİAD, üyeleri arasındaki çıkarları onların menfaatine göre düzenler ve çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, kişisel fayda sağlamak amacı ile TEKSİAD adını kullanmaz.
 
Çevreye Duyarlı Olmak
TEKSİAD; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde  çalışır. TEKSİAD, çevre dostu bir dernek olarak, üyelerine bu doğrultuda eğitim seminerleri ve faaliyetleri düzenler.

Kurumsal ve Kişisel Gizli Bilgileri İfşa Etmemek
TEKSİAD; kurumsal ve kişisel bilgilerin yönetimi ve  gizliliğinin korunmasına yönelik oluşturulan süreçlere uygun olarak çalışır, üyelerinin gizli kalması gereken bilgilere üst düzeyde hassasiyet gösterir.

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uymak 
TEKSİAD; Türk kanunlarına, Uluslararası kanunlara, kural ve yönetmeliklere  riayet eder, kanuna veya ahlaka aykırı davranışlardan kaçınır, derneğe ait finansal veya teknik rapor ve kayıtların doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. TEKSİAD, mevzuat ve yasalar gereği hazırlanması gereken dernek ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak kaydeder ve raporlar. Bu gereklilik, gelir ve maliyetin her daim şeffaf olmasını ve üyelere gerektiğinde açıklanmasını amaçlar.

Kişisel ve Kurumsal Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak
TEKSİAD,  insan zihninin, düşünce gücünün yarattığı ürünler (patent, marka ve tasarım gibi) üzerindeki kurumsal ve kişisel fikri mülkiyet haklarını gözetir ve  korumaya alır.