Kalite & Hedeflerimiz

Üye iş yerlerimizin bir araya gelip toplu kararlar alabilmesini sağlamak, TEKSİAD olarak, üye firmalarımızın birlik ve beraberliğine önem veriyoruz ve bu doğrultuda hedeflerimizi oluşturuyoruz. Tekstilkent’ deki iş yerlerinin önünü görebilmesi, herkesin programını ona göre yapması ve karar mekanizmalarının daha sağlıklı çalışması için doğru olan bunu hayata geçirmektir. Tekstilkent’ de alınan kararların bütünlük özelliği taşıması ve belli bir program çerçevesinde olmasının daha doğru olduğu düşünce- sindeyiz. Bu sebeple üye iş yerlerimize gereken tüm desteği vermeye hazırız. Üye firmaların ihtiyacı olan her şeyi düşünerek yola çıktık.

Tekstilkent’in gelişme- si büyümesi adına gelen projeleri değerlendirmek ve yeni projeler hazırlayarak üyelerimizle beraber kara- ra bağlamak, beraber sonuca ulaştırmak ve yapılan her projede üyelerimizin de söz hakkı olsun istiyoruz. Üye iş yerlerimizin devlet organları ve siyasi alanlarda çıkarlarını korumak; TEKSİAD olarak üye firmaların ihtiyaç duyduğu her konuda destek vermek için varız. Tekstilkenti kalkındırmak adına yapılması gerekenlerde öncü olmak ve Tekstilkent ’in hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.

TEKSİAD’ ın başta Tekstilkent olmak üzere tüm üst kurum ve kuruluşlara karşı sorumluluğu hedeflerindeki bağımsız çizgisini korumasında daha hassas davranmasını sağlamaktadır. Buradan yola çıkarak bu duruşu siz üye kuruluşlarımızın gücüyle birleştire- rek yine siz üyelerimizin çıkarları için çalışacağız. Bunu sizlerle birlikte yapmak sizin hakkınızı her alanda korumak için buradayız. Üye işyerlerimizin çıkarlarını gözetmek işlerinde destek vermek ve takıldığı her konuda yanında olmak istiyoruz. Üye İş yerlerİmİzİn gelİşmelerİne yardımcı olmak TEKSİAD bugüne dek politikasını tarafsızlık ilkesine dayalı ve hizmet odaklı bir anlayış üzerine inşa etti. Tekstilkent’ deki iş yerlerinin giderek daha da büyümek dış pazara açılma ihtiyacı Tekstilkent’ in büyümesi ve gelişmesini de içinde barındırmaktadır.

Üye iş yerlerine bu ve benzeri konularda destek vermek Tekstilkentin çıkarlarını korumak ve bölgesel istikrarı güçlendirmek için TEKSİAD olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gerek eğitimlerle gerek üye işyerlerin ihtiyacı olan proje desteklerinde planlı ve programlı çalışarak üye firmalarla birlikte hareket edip sonuca ulaştırmak ana hedefimiz. Üye İş yerlerİmİzİn refah seviyesİnİ yükseltmek; TEKSİAD olarak en önemli amacımız Tekstilkent’ i güven dolu bir kent haline getirmek ve üye iş yerlerimizin refah seviyesini yükseltmektir. Tekstilkent ’i güzel yarınlara taşımak ve sizlerin refah seviyesini yükseltecek reformları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla yola çıktığımızı bilmenizi ve bu amaca hizmet edecek üyelerimizin de desteğini istiyoruz. Birçok medeniyete binlerce yıl beşiklik etmiş Türkiye’de yaşayan bütün toplumların mensupları, bu coğrafyadan dünya üzerinde yaşayan her topluma sevgi, dostluk, barış mesajları vermiş ve vermektedir.

Tekstilkent de bu sevgi ve barış zincirinin sadece bir halkasını oluşturmaktadır. Dünyanın adım adım globalleştiği, küçük bir kasabaya döndüğü günümüzde, her dilden, her dinden ve renkten insanların buluştukları ortak paydalar artmaktadır. Bu paydaların barıştan, dostluktan, sevgiden yana olması en büyük temennimizdir. Küreselleşmenin yoğun bir şekilde yaşandığı dünyamızda Tekstilkent’in marka olarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz.

Tekstilkent’te yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek, bu kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tamamen gönüllü bir oluşum olmamız sebebi ile kalıcı üyelik, gönüllü üyelik, katılımcılık ve onur üyelikleri sistemi ile oluşan bu yapıya katkı sağlamak isteyen her firmayı bünyemize katmak ve derneğimize üye yapmak istiyoruz.