Üyelere Temel Afet Bilinci Eğitimi Verilecek

, Haziran 17, 2014' de paylaştı, 2653 Okuma
2000 yılından bu yana özellikle kurum ve özel iştiraklara ücretsiz verilen bu seminerler, TEKSİAD'la üyelerimize bir kez daha verilecek.
 
Temel Afet Bilinci Eğitimi’nin amacı,  bireylerin yaşadıkları ortam ve çevrelerindeki tehlikelerin ve buna bağlı risklerin  farkına varmalarını sağlayarak, afetlere karşı dernek üyelerinin hazırlık olması ve planlı davranmasını sağlamak. Başta deprem olmak üzere bir çok afete dernek üyelerinin hazırlıklı olmasını sağlamak.Bu doğrultuda yapılması gereken hazırlıklar konusunda bilgilendirmek ve afet anında doğru davranış modellerini benimsetmek. 
 
Eğitimin içeriği:      Afet Bilinci
                                  Afet Tehlikeleri ve Riskleri
                                  Afetten Önce
                                  Afet Sırasında ve Sonrasında
                                  Diğer Afetler
                                  Şimdi Ne Yapabiliriz?
 
Bu programın amacı Afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmektir. Ayrıca, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek programın temel hedeflerinden bir tanesidir. Yapılacak olan eğitimde, afete hazırlıkta her bireyin kendini bütünün bir parçası olarak görmesine ve karşılıklı yardımlaşma için kişisel hazırlığın önemini anlamasına yardımcı olmak en önemli sebeplerden biridir.
Henüz yorum yapılmadı